Odborné akce

Zpráva z Veletrhu bioanalytiky a farmacie

Zpráva z Veletrhu bioanalytiky a farmacie

Dne 18. 4. 2024 se zástupci ČOSKF zúčastnili tradičního Veletrhu bioanalytiky a farmacie (BAF), který se konal na půdě Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (FaF UK) v Hradci Králové.

Akci připravuje Spolek českých studentů farmacie při FaF UK, je určena zejména studentům vyšších ročníků a jejím cílem je blíže představit možnosti profesního uplatnění budoucích bionalytiků i farmaceutů.

ČOSKF již čtvrtým rokem prezentovala obor Klinická farmacie (KF), náplň práce klinického farmaceuta a postup získání specializace v oboru KF. Návštěvníci veletrhu si mohli vyslechnout přednášku předsedkyně ČOSKF PharmDr. Jany Gregorové, Ph.D. i diskutovat s praktikujícími klinickými farmaceuty.

Veletrh Bioanalytiky a Farmacie v Hradci Králové (veletrhbaf.cz)

 

programBAF24

 

 

      BAFHK2024 4

 

BAFHK2024 3

 

BAFHK2024 2

 

BAFHK2024 1