Aktuality

Klinická farmacie v nemocnicích Skupiny Agel

Rozhovor s klinickými farmaceutkami Karolínou Russ a Terezou Vaňkovou pro časopis NÁŠ AGEL č. 2 / 2024, kde sdílejí své zkušenosti se zaváděním klinickofarmaceutické péče do nemocnic Skupiny AGEL a představují práci klinických farmaceutů. 

Klinická farmacie jako téma podcastu Po medině.

Kolegyně Barbora Čermáková Juránová přijala pozvání mediků 1. lékařské fakulty UK do podcastu Po medině.

https://open.spotify.com/episode/2iNmL4HPiXDJMUsndR0HVj?si=ofLXyPMHTVCgiLXRM2fMNQ&nd=1&dlsi=eca54c40896c4008

Představení práce klinického farmaceuta v podcastu My jsme Fifejdy

Kolegyně z Oddělení klinické farmacie Městské nemocnice Ostrava představuje práci klinického farmaceuta. 

https://www.youtube.com/watch?v=3zECV5xA8OQ&list=PL5asyeqR_EY8M5jNB5x_yln4VXqMCi_xn

Newsletter 01/2024

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

první čtvrtletí roku 2024 bylo bohaté na představení oboru Klinická farmacie pacientům a veřejnosti.

Sérii mediálních prezentací odstartovala tisková konference ČOSKF na půdě mateřské organizace ČLS JEP, kterou moderoval prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP.

ČLS JEP usiluje o to, aby byla klinickofarmaceutická péče dostupná všem pacientům a jejich lékařům v lůžkových zařízeních i ambulancích a aby byla poskytována na vysoké evropské úrovni.

Záznam z tiskové konference ČLS JEP z 28. 2. 2024 na téma Klinickofarmaceutická péče aneb „Aby léčení nebylo horší než sama nemoc“ (J. E. Purkyně) si můžete vyposlechnout zde: https://www.coskf.cz/spolecnost/media/tiskova-konference-kf-pece-3

Informace z této tiskové konference byly podkladem reportáže, která byla odvysílána v hlavní zpravodajské relaci České televize, a článku, který byl publikován v renomovaném zdravotnickém periodiku Medical Tribune. Ve stejných zdravotnických novinách pak vyšel také dvojrozhovor s prof. MUDr. Štěpánem Svačinou, DrSc., předsedou ČLS JEP, a PharmDr. Janou Gregorovou, Ph.D., předsedkyní ČOSKF. Na tiskovou konferenci reagoval i rozhovor pro Český rozhlas s PharmDr. Janou Gregorovou, Ph.D. o klinické farmacii (rozhovor začíná v čase 13:55).

Odkazy na výše uvedené výstupy najdete zde:

Obor Klinické farmacie neopomenula ani další rozhlasová média, výstupy klinických farmaceutů jsou níže:

 

Další příspěvky v mediích

Přinášme vám i další psané či mluvené příspěvky od našich kolegyň a kolegů klinických farmaceutů:

 

Zprávy z proběhlých akcí

 

colours of sepsisM

Příležitost podílet se na odborném programu dostala klinická farmacie prostřednictvím ČOSKF již počtvrté v řadě na 26. Colours of Sepsis ve dnech 22.-26. ledna v Ostravě.

NAPO

Ve čtvrtek 29. února 2024 proběhl webinář seznamující zájemce z pacientských organizací s oborem Klinické farmacie (Motto: „Každý pacient by měl mít svého klinického farmaceuta!“).
Na této akci přednášely PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Irena Murínová, Ph.D.

 

Ostatní

Plán workshopů ČOSKF na rok 2024 naleznete zde. Pro vzdělávací akce ČOSKF bude spuštěn nový web.

V únoru 2024 vyšla v nakladatelství Maxdorf nová odborná publikace Tabulky léčiv v těhotenství a při kojení. Autorkou knihy je PharmDr. Karolina Tížková, Ph.D. z Oddělení klinické farmacie v Městské nemocnici Ostrava.

Na webu ČOSKF byla zveřejněny shrnující informace pro pacienty o ambulancích KF.

Kolega PharmDr. Lukáš Bauer úspěšně složil atestační zkoušku z klinické farmacie. Gratulujeme!

Do 2. 5. 2024 probíhá sběr dat pro ÚZIS za rok 2023.

Pozvánka na XXVII. Pracovní den klinické farmacie

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na XXVII. Pracovní den klinické farmacie, pořádaný Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP pod názvem "Klinická farmacie v psychiatrii". Tato akce se uskuteční v pátek dne 7.6. 2023 od 9:30 do 16:00 hod v Lékařském domě v Praze (Sokolská ul. 460/31, Praha 2).

Registrace na akci bude otevřena na stránkách Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP v polovině dubna.

Program

Těšíme se na shledání s Vámi!

S pozdravy

(za organizační výbor PDKF 2024),

  

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Mgr. Jitka Gambacorta, Mgr. Martin Vodička, PharmDr. Aleš Mareček a Mgr. Veronika Voděrková

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou

Vážení a milí kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou.

Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. 2024 v čase 15:00-17:00 h, a to prezenčně v Lékařském domě (ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2, malý sál v 1. suterénu).

Na setkání se těší

Alena Linhartová

Publikace v oboru Klinická farmacie

Záložka Publikace v oboru Klinická farmacie  byla aktualizována a doplněna o publikace našich kolegů a kolegyň za rok 2023. 

 

Paxlovid- upozornění na závažné lékové interakce

Informační dopis společnosti Pfizer ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky by Vám ráda sdělila následující informace:

Paxlovid (nirmatrelvir; ritonavir): připomenutí život ohrožujících až fatálních lékových interakcí s některými imunosupresivy, včetně takrolimu.  

Workshop Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta: Úvod do problematiky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop ČOSKF s názvem

Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta: Úvod do problematiky,

který se uskuteční 22. března 2024 v Praze.

Obsahově se bude jednat o kompilaci předchozích 2 workshopů Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta I (2022) a II (2023).

Účastníci workshopu by měli získat základní vhled do problematiky hyponatremií, diagnostiky jejich příčin a managementu terapie.

Podrobný program je k dispozici v příloze.

Registrace je zatím možná na https://www.congressprague.cz/kongresy/klfarma.html.

V průběhu několika dnů pak bude registrace převedena a dále pokračovat na stránce www.coskf-vzdelavani.cz.

Na setkání s Vámi se těší

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Alena Linhartová,

přednášející a garanti workshopu