Aktuality

Zpráva z XLII. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Ve dnech 8. - 11. 11. 2023 se ve Zlíně uskutečnila XLII. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Aktivní účast v nabitém programu kongresu měli i zástupci Pracovní skupiny ČOSKF pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře. 
Martin Vodička a Josef Klhůfek vystoupili v hlavním programovém bloku a v rámci svého příspěvku „Polékové hyponatrémie" prezentovali i výsledky svých
publikovaných výzkumů zaměřených na hyponatrémie asociované se zástupci diuretik, možnostem dieferenciální diagnostiky tohoto jevu a tipům pro minimalizaci rizik při terapii touto skupinou léčiv.

Kateřina Langmaierová a Kateřina Skopalová vedly workshop na téma „Digoxin stále aktuální", ve kterém se věnovaly rizikovým situacím a managementu terapie tímto
léčivem zejména u populace křehkých seniorů. 

 

SVL 1

 

svl 2

 

SVL 3

 

SVL 4

Zpráva z 12. kongresu ČOSKF

Letošní 12. kongres ČOSKF se představil v novém uspořádání. Součástí kongresu již nejsou workshopy, neboť jsou hojně pořádané v průběhu celého roku. Také metodické sobotní snídaně jsou obsahově
přesunuty do únorových Aktualit KF.

Nově je program členěný do tří dnů. Čtvrteční odpoledne je věnované vzpomínce panu prof. RNDr. Jaroslavovi Květinovi, Dr.Sc., jsou zde prezentovány významné výzkumné a vědecké práce klinických farmaceutů, jejich ocenění a přínosy. Letos zde zazněly vynikající atestační práce nových kolegů.

Kongresem se v pátek nesla 2 nosná témata: antikoagulace v pediatrii a přínosy, rizika gliflozinů - viz
program https://www.coskf.cz/odborne-akce/12-kongres-ceske-odborne-spolecnosti-klinicke-
farmacie. Odpolední program byl obohacen tradičním blokem připraveným Českou společností pro
experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, která je významnou spolupracující společností
 ČOSKF, a to nejen na poli monitorování lékových hladin. Během nabitého programu byly
prezentovány aktuální informace k připravované novele ZZS, jejíž změny mohou zásadně ovlivnit
činnost klinických farmaceutů. Všichni zúčastnění byli vyzváni k aktivní diskuzi nad touto
problematikou.

Sobotní dopoledne bylo zakončené ukázkou viskoelastických metod hodnocení stavu
koagulace. V rámci celého kongresu panovala bohatá diskuze nejen po prezentacích. Závěrem
nesmíme opomenout změnu místa konání. Z technických důvodů byl kongres přemístěn z ÚVN do
Vily Kajetánky, která je známou oázou klidu a přírodních krás.

Těšíme se na setkání příště

 foto 225

 

foto 17

 

foto 26

 

foto 64

 

foto 99

 

foto 124

 

foto 109

 

foto 254

 

foto 232

 

foto 182

 

foto 203

Workshop Klinická farmacie v intenzivní medicíně

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Klinická farmacie v intenzivní medicíně.

Workshop proběhne v rámci pokročilého celoživotního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie. V souladu s konceptem tohoto vzdělávání je workshop primárně určen pro atestované klinické farmaceuty, kteří již mají základní znalost problematiky a chtějí si ji dále rozšířit.

Workshop bude zaměřen na problematiku hodnocení stavu koagulace pomocí viskoelastických metod.

Program a přihlášení zde: https://sanopharm.cz/coskf/klinicka-farmacie-v-intenzivni-medicine/

Na setkání s Vámi se těší odborní garanti

Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D.
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
PharmDr. Alena Linhartová

 

 

 

Workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody IX.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody IX.

Workshop proběhne v rámci pokročilého celoživotního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie. V souladu s konceptem tohoto vzdělávání je workshop primárně určen pro atestované klinické farmaceuty, kteří již mají základní znalost problematiky a chtějí si ji dále rozšířit.

Workshop č. IX bude zaměřen na korekci natremie v průběhu CVVHD.

Předpoklady pro účast na workshopu jsou následující:

  • znalost teorie hyponatremií a pravidel a způsobu jejich korekce u nedialyzovaných pacientů,
  • znalost principů metod náhrady eliminační funkce ledvin.

Program a přihlášení zde: https://sanopharm.cz/coskf/ledviny-a-leciva-eliminacni-metody-ix/

Na setkání s Vámi se těší odborní garanti

PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
PharmDr. Alena Linhartová

 

 

 

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v paliativní péči I

V rámci celoživotního vzdělávání v oboru Klinická farmacie proběhl 3. listopadu v prostorách Vzdělávacího centra ÚVN Praha 6 workshop věnovaný problematice terapie bolesti v paliativní péči.

Dopolední program byl zaměřen na představení základních principů paliativní péče a jak poznat pacienta, ke kterému by se mělo přistupovat paliativně.

Odpolední program byl věnován analgoterapii se zaměřením na opioidy, který byl následně doplněn praktickými kazuistikami.

V průběhu celého workshopu probíhala bohatá diskuze.

Těšíme se na další setkání. 

IMG 20231103 WA0000

 

20231103 100531

Workshop Klinická farmacie v paliativní péči I

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Klinická farmacie v paliativní péči I, který proběhne dne 3. 11. 2023 ve Vzdělávacím centru ÚVN ve Střešovicích.

Během workshopu se účastníci postupně seznámí s jednotlivými problematikami jako je terapie bolesti, neklidu, úzkosti a dalších symptomů.

Workshop proběhne v rámci celoživotního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie.

 

Program a přihlášení zde: https://sanopharm.cz/coskf/klinicka-farmacie-v-paliativni-peci-i/

Za odborné garanty akce se na setkání s Vámi těší

Mgr. Lucie Polášková

Zpráva z krajského semináře Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Dne 26. 9. 2023 se v  Ostravě konal krajský seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož se aktivně zúčastnili zástupci oddělení klinické farmacie Městské nemocnice Ostrava a to konkrétně Mgr. Hana Švecová, PharmDr. Karolina Tížková, Ph.D. a vedoucí oddělení PharmDr. Hana Nováková.

V  úvodu byla prezentována činnost ambulance klinické farmacie Městské nemocnice Ostrava - shrnutí roční spolupráce s praktickými lékaři v regionu. Na kazuistikách byla demonstrována riziková medikace -  tentokrát byly z praxe oddělení vybrány kazuistiky zaměřené na rizika použití teofylinu.

Reportáž o ambulanci klinické farmacie Nemocnice Teplice

Oddělení klinické farmacie a konkrétně ambulance klinické farmacie Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. se staly tématem reportáží České televize a Televize Ústeckého kraje.

Obě reportáže přikládáme ke zhlédnutí níže.


 Logo KZ nemocnice teplice zmens

Newsletter 03/2023

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
zdravíme Vás po prázdninách.

Klidnější letní čas umožnil aktualizaci záložky vzdělávání na našich webových stránkách ČOSKF.

 

Pozvánka na nadcházející podzimní akce

Co nejsrdečněji Vás zveme na:

12. kongres ČOSKF, který se uskuteční 5.-7. října v Praze

banner kongres 2023

Workshop klinické farmacie v paliativní medicíně 10.11.2023

Workshop intenzivní medicíny v Praze 24.11.2023

Ve stejný den (24.11.2023) se v odpoledních hodinách v Lékařském domě uskuteční setkání koordinátorů pracovních skupin ČOSKF.

IX. workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody v Praze 1.12.2023

 

Ostatní

Předsedkyně PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. byla pozvána na povídání o klinické farmacii do rozhlasového podcastu prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc., MBA, FCMA. Odkaz na příjemný rozhovor najdete zde.

Pozornosti by neměla ujít již tradiční událost Anděl mezi zdravotníky, kde měla klinická farmacie svého zdatného zástupce doktora Lukáše Bauera (OKF FN Bulovka), odkaz na událost najdete zde.