Publikace a prezentace výstupů

Problematiky, kterými se PS ŘP LČ zabývala, byly zpracovány do odborných
publikací, které byly průběžně uveřejňovány v odborných časopisech.

Publikace v odborných časopisech:

Dále se členové PS aktivně podílí na prezentaci výstupů skupiny na odborných
akcích.

V roce 2023 proběhla spolupráce v rámci projektu MamaSTART. Na podkladě této
spolupráce vznikla dvě edukační videa o lékových formách. Ke zhlédnutí zde.