Odborné akce

Workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody I

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám pozvat Vás na workshop ČOSKF Ledviny a léčiva, eliminační metody I.

Workshop se uskuteční 30. května 2024 v čase 10:00-15:00 h, a to ve vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Praze.

Podrobnosti vč. programu a registrace jsou k dispozici na odkazu

Ledviny a léčiva, eliminační metody 30. 5. – Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP (coskf-vzdelavani.cz).

Těšíme se na setkání s Vámi!

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.,

odborní garanti workshopu

 image001

Workshop Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta

Workshop Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám pozvat Vás na workshop ČOSKF Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta.

Workshop se uskuteční 15. května 2024 v čase 13:00-16:30, a to v seminární místnosti Revmatologického ústavu v Praze.

Podrobnosti vč. programu a registrace jsou k dispozici na odkazu

Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta – Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP (coskf-vzdelavani.cz).

Těšíme se na setkání s Vámi!

PharmDr. Ivana Tašková,

odborný garant workshopu

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.,

předsedkyně ČOSKF

Pozvánka na Novojičínské přednáškové odpoledne klinických farmaceutů

Dovolujeme si Vás pozvat na 2Novojičínské přednáškové odpoledne klinických farmaceutů dne 22. 5. 2023 od 14:00 h v Nemocnici Agel Nový Jičín.

Program k dispozici zde.

Akce je pořádána s podporou ČOSKF. 

 

 

Klinická farmacie na 1. kongresu následné intenzivní péče

 Ve dnech 10.-12. 4. 2024 se v Praze uskutečnil 1. kongres následné intenzivní péče.

V rámci lékařské sekce byly prezentovány následující příspěvky:

  • Gregorová J: Receptorový profil antipsychotik a jeho využití v terapii pacientů v následné intenzivní péči
  • Linhartová A: Receptorový profil antipsychotik a jeho význam pro výběr, kombinaci a časování antipsychotik v terapii delirantních stavů
  • Linhartová A: Změna farmakokinetiky antipsychotik vlivem lékové interakce (kazuistika)
  • Gregorová J: Změna farmakokinetiky antipsychotik vlivem renální insuficience (kazuistika)
  • Dvořáčková E: Riziko prodloužení QT intervalu při terapii antipsychotiky

V rámci sesterské sekce byl prezentován následující příspěvek:

  • Linhartová A: Doporučení pro podávání léčiv sondou – úvod do problematiky

Úplný program kongresu je k dispozici zde: https://www.kongresnip.cz/program.

 

Zpráva z veletrhu Job Fair Farmacie

Dne 23. 4. 2024 se zástupci ČOSKF zúčastnili veletrhu Job Fair Farmacie, který se konal na půdě Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Akci připravují studenti farmacie při FaF MUNI, je určena zejména studentům vyšších ročníků a jejím cílem je blíže představit možnosti profesního uplatnění budoucích farmaceutů.

ČOSKF zde prezentovala obor Klinická farmacie (KF) prvním rokem. Návštěvníci veletrhu si mohli vyslechnout přednášku členky výboru ČOSKF Mgr. Karoliny Russ, PG Dip. a diskutovat s praktikujícími klinickými farmaceuty. Pro přihlášené studenty byla možnost zúčastnit se workshopu, kde měli možnost si vyřešit kazuistiku pod vedením zkušených klinických farmaceutů.

 

 JOBFAIR2024

 

JOBFAIR2024 1

 

JOBFAIR2024 2

 

JOBFAIR2024 3

 

JOBFAIR2024 4

 

 

 

      

 

 

 

 

  

  

  

 

Zpráva z Veletrhu bioanalytiky a farmacie

Dne 18. 4. 2024 se zástupci ČOSKF zúčastnili tradičního Veletrhu bioanalytiky a farmacie (BAF), který se konal na půdě Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (FaF UK) v Hradci Králové.

Akci připravuje Spolek českých studentů farmacie při FaF UK, je určena zejména studentům vyšších ročníků a jejím cílem je blíže představit možnosti profesního uplatnění budoucích bionalytiků i farmaceutů.

ČOSKF již čtvrtým rokem prezentovala obor Klinická farmacie (KF), náplň práce klinického farmaceuta a postup získání specializace v oboru KF. Návštěvníci veletrhu si mohli vyslechnout přednášku předsedkyně ČOSKF PharmDr. Jany Gregorové, Ph.D. i diskutovat s praktikujícími klinickými farmaceuty.

Veletrh Bioanalytiky a Farmacie v Hradci Králové (veletrhbaf.cz)

 

programBAF24

 

 

      BAFHK2024 4

 

BAFHK2024 3

 

BAFHK2024 2

 

BAFHK2024 1

 

 

  

  

 

Workshop Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta: Úvod do problematiky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop ČOSKF s názvem

Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta: Úvod do problematiky,

který se uskuteční 22. března 2024 v Praze.

Obsahově se bude jednat o kompilaci předchozích 2 workshopů Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta I (2022) a II (2023).

Účastníci workshopu by měli získat základní vhled do problematiky hyponatremií, diagnostiky jejich příčin a managementu terapie.

Podrobný program je k dispozici v příloze.

Registrace je zatím možná na https://www.congressprague.cz/kongresy/klfarma.html.

V průběhu několika dnů pak bude registrace převedena a dále pokračovat na stránce www.coskf-vzdelavani.cz.

Na setkání s Vámi se těší

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Alena Linhartová,

přednášející a garanti workshopu

 

 

Každý pacient by měl mít svého klinického farmaceuta!

webinář pro pacientské organizace

Ve čtvrtek 29. února 2024, 17:00 - 18:00 hod proběhne webinář seznamující zájemce z pacientských organizací s oborem klinické farmacie. Na této akci přednáší přední odbornice tohoto oboru PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Irena Murínová, Ph.D. 

Z oficiálního textu pozvánky:

Farmacie je dlouhodobě obecně vnímána jako lékárenství a farmaceut je pro většinu veřejnosti stále pouze lékárníkem. Nicméně doba se mění a ukazuje se, že vědomosti farmaceuta jsou více potřeba někde jinde než v lékárně.

Proto dnes řada farmaceutů volí složitou cestu specializace na klinickou farmacii a nachází uplatnění na odděleních klinické farmacie. Kliničtí farmaceuti se zajímají o medikaci a její nastavení u konkrétních pacientů. Záleží jim na tom, aby každý pacient správně užíval svoje léčiva a aby z nich co nejvíce profitoval, a přitom nebyl vystaven zbytečným rizikům. Toho mohou dosáhnout jen se současnou znalostí zdravotní dokumentace a zdravotního stavu pacienta, což nejde bez úzké spolupráce s lékaři.

Během webináře bude představen aktuální stav poskytování klinickofarmaceutické péče v ČR, kterou mohou pacienti čerpat nejen v rámci lůžkových zdravotnických zařízení, ale i v ambulantní sféře.

Stále je možno se registrovat k účasti na stránce:

https://mailchi.mp/ebc075278c9d/ehds-a-e-zdravotnictvi-12683387?e=7efbf566fe

Deadline pro přihlášení na akci je 27. února 2024 12:00.

Těšíme se na Vaši účast!

Tisková konference o klinickofarmaceutické péči

„Aby léčení nebylo horší než sama nemoc“ (J. E. Purkyně)

28. února 2024 od 10:00 hodin v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha

 

Na tiskové konferenci vystoupí se zajímavými příspěvky zástupci České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP, aby objasnili poslání klinickofarmaceutické péče. Tím je racionalizace a optimalizace lékových režimů pacientů klinickým farmaceutem − odborníkem vzdělaným v oblasti farmakologických, fyzikálně-chemických a dalších vlastností léčiv v kontextu znalostí o jejich terapeutickém používání, postupů při jejich podávání, zdravotnické dokumentace pacientů, požadavků ošetřujících lékařů a požadavků samotných pacientů. Cílem je dosáhnout maximálního účinku léků při minimalizaci rizik spojených s jejich užíváním.

ČLS JEP usiluje o to, aby byla klinickofarmaceutická péče dostupná všem pacientům a jejich lékařům v lůžkových zařízeních i ambulancích a aby byla poskytována na odpovídající standardní evropské úrovni.

Moderuje prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP

Program:

1. Farmaceut, lékárník, klinický farmaceut – kdo je kdo? (PharmDr. Alena Linhartová)

2. Co doporučuje Evropa v oblasti farmacie? (PharmDr. Irena Murínová, Ph.D.)

3. Jak je na tom klinická farmacie v ČR? (PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.)

4. Prostor pro dotazy a rozhovory

Pozvánka zde: https://www.cls.cz/tiskove-konference-a-cluby-cls-jep/28-02-2024-pozvanka-na-tiskovou-konferenci-klinickofarmaceuticka-pece-aneb-aby-leceni-nebylo-horsi-nez-sama-nemoc-j-e-purkyne-13080

Těšíme se na Vaši účast!

Plán akcí pořádaných ČOSKF v roce 2024

Vážené kolegyně a kolegové,

chtěli bychom Vás informovat o chystaných akcích ČOSKF na rok 2024.

  • AKTUALITY KF 2024 VIRTUÁLNĚ jsou letos naplánovány až na podzimní termín pravděpodobně na přelom října a listopadu.
  • KONGRES ČOSKF se z tohoto důvodu přesouvá do dalšího roku a to na konec března 2025.
  • Workshopy ČOSKF Vám budou k dispozici během celého roku opět v široké paletě témat. V tabulce jsou workshopy s konkrétními termíny a také workshopy, kde bude v nejbližší době přesné datum konání v nejbližší době doplněno. Tabulku předkládáme ještě před spuštěním registrací, abyste si mohli ve svých diářích včas zarezervovat místo.

Plán workshopů celoživotního vzdělávání ČOSKF ČLS JEP na rok 2024

Název workshopu

Den/měsíc

Čas

od - do

 

Forma

 

Místo konání

charakter

Hyponatremie v praxi kl. farmaceuta

22/březen

10-15h

prezenčně

Vzdělávací centrum ÚVN

základní

Léčba HIV a antiretrovirotika

Termín bude doplněn

10-15h

prezenčně

Dům světla, Praha

pokročilé

Psychofarmaka v praxi kl. farmaceuta

15/květen

13-16:30h

prezenčně

PNB, Praha

kazuistiky

Ledviny a léčiva, eliminační metody

30/květen

10-15h

prezenčně

Dialog, B/Braun, Bulovka

IHD, opakování z květena 2023

Ledviny a léčiva, eliminační metody

Květen/červen*

18-20h

online

online

speciální téma:

GF v pediatrii

Kl. farmacie v intenzivní medicíně

Září*

10-15h

prezenčně

bude doplněno

pokročilé

Kl. farmacie v onkologii

Říjen*

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

základní

Kl. farmacie v paliativní medicíně

8/listopad

10-15h

prezenčně

Vzdělávací centrum ÚVN

základní: psychofarmaka v paliaci

Ledviny a léčiva, eliminační metody

listopad/prosinec*

10-15h

prezenčně

Dialog, B/Braun, Bulovka

pokročilé

PNB = Psychiatrická nemocnice Bohnice, * přesný termín bude doplněn.