Kalendář


Informace k odborným akcím

Workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody I

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám pozvat Vás na workshop ČOSKF Ledviny a léčiva, eliminační metody I.

Workshop se uskuteční 30. května 2024 v čase 10:00-15:00 h, a to ve vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Praze.

Podrobnosti vč. programu a registrace jsou k dispozici na odkazu

Ledviny a léčiva, eliminační metody 30. 5. – Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP (coskf-vzdelavani.cz).

Těšíme se na setkání s Vámi!

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.,

odborní garanti workshopu

 image001

Workshop Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta

Workshop Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám pozvat Vás na workshop ČOSKF Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta.

Workshop se uskuteční 15. května 2024 v čase 13:00-16:30, a to v seminární místnosti Revmatologického ústavu v Praze.

Podrobnosti vč. programu a registrace jsou k dispozici na odkazu

Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta – Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP (coskf-vzdelavani.cz).

Těšíme se na setkání s Vámi!

PharmDr. Ivana Tašková,

odborný garant workshopu

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.,

předsedkyně ČOSKF

Pozvánka na Novojičínské přednáškové odpoledne klinických farmaceutů

Dovolujeme si Vás pozvat na 2Novojičínské přednáškové odpoledne klinických farmaceutů dne 22. 5. 2023 od 14:00 h v Nemocnici Agel Nový Jičín.

Program k dispozici zde.

Akce je pořádána s podporou ČOSKF. 

 

 

Klinická farmacie na 1. kongresu následné intenzivní péče

 Ve dnech 10.-12. 4. 2024 se v Praze uskutečnil 1. kongres následné intenzivní péče.

V rámci lékařské sekce byly prezentovány následující příspěvky:

  • Gregorová J: Receptorový profil antipsychotik a jeho využití v terapii pacientů v následné intenzivní péči
  • Linhartová A: Receptorový profil antipsychotik a jeho význam pro výběr, kombinaci a časování antipsychotik v terapii delirantních stavů
  • Linhartová A: Změna farmakokinetiky antipsychotik vlivem lékové interakce (kazuistika)
  • Gregorová J: Změna farmakokinetiky antipsychotik vlivem renální insuficience (kazuistika)
  • Dvořáčková E: Riziko prodloužení QT intervalu při terapii antipsychotiky

V rámci sesterské sekce byl prezentován následující příspěvek:

  • Linhartová A: Doporučení pro podávání léčiv sondou – úvod do problematiky

Úplný program kongresu je k dispozici zde: https://www.kongresnip.cz/program.

 

Zpráva z veletrhu Job Fair Farmacie

Dne 23. 4. 2024 se zástupci ČOSKF zúčastnili veletrhu Job Fair Farmacie, který se konal na půdě Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Akci připravují studenti farmacie při FaF MUNI, je určena zejména studentům vyšších ročníků a jejím cílem je blíže představit možnosti profesního uplatnění budoucích farmaceutů.

ČOSKF zde prezentovala obor Klinická farmacie (KF) prvním rokem. Návštěvníci veletrhu si mohli vyslechnout přednášku členky výboru ČOSKF Mgr. Karoliny Russ, PG Dip. a diskutovat s praktikujícími klinickými farmaceuty. Pro přihlášené studenty byla možnost zúčastnit se workshopu, kde měli možnost si vyřešit kazuistiku pod vedením zkušených klinických farmaceutů.

 

 JOBFAIR2024

 

JOBFAIR2024 1

 

JOBFAIR2024 2

 

JOBFAIR2024 3

 

JOBFAIR2024 4