Karty jednotlivých léčiv

Farmakoterapie obézních pacientů - karty jednotlivých léčiv

V kartách jsou popsány farmakologiecké aspekty dávkování léčiv u obézních pacientů. Karty vznikaly v rámci pracovní skupiny ve spolupráci s Farmakologickým ústavem LF1 UK.

DABIGATRAN

DIGOXIN

KLOZAPIN

METFORMIN

Velice děkujeme jednotlivým autorům karet, jakož i recenzentům, kteří přispěli ke zkvalitnění výsledného textu.