Tabulka ředění a podávání léčiv

 

Vyhledávání ředění léčivých přípravků   

 

Tabulka ředění a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP obsahuje informace o tom, zda je možné podat přípravek bolusově, jakými roztoky jej lze rekonstituovat/ředit, postup rekonstituce/ředění, informace o délce aplikace injekce či infuze a o stabilitě přípravku po otevření/naředění. Informace o inkompatibilitách tabulka v současné době neobsahuje.

Návod pro použití výše zmíněné tabulky je dostupný zde.

Tabulka byla primárně zpracována klinickými farmaceuty Oddělení klinické farmacie Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Nyní je však již revidována a rozšiřována členy PS řp lč.

Zdrojem dat byly hlavně Souhrny údajů o léčivých přípravcích (SPC), příp. informace z publikace Handbook on injectable drugs, (L. A. Trissel, 16th edition, 2011; údaj označen v tabulce přídavkem „Trissel“). Zatím je tabulka dostupná pouze v pdf formátu, do budoucna se uvažuje o internetové verzi s vyhledáváním.

K 1. 8. 2021 bylo zpracováno 126 léčivých látek a 268 léčivých přípravků.

Informace v tabulce jsou pravidelně aktualizovány.

V případě zájmu jsme schopni z již zpracovaných přípravků vybrat pouze ty, které jsou používány na Vašem pracovišti, a tento výběr Vám poskytnout – opět formou tabulky.

Nejnovější verze Tabulky ředění a podávání léčiv zde (srpen 2021)


Interaktivní vyhledávač léčiv byl vytvořen s laskavou podporou společnosti Fresenius-Kabi.

fresenius kabi logo