Novinky

Možnosti interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů, geriatrů a praktických lékařů v péči o geriatrické nemocné

Univerzitní centrum klinické farmacie FaF UK ve spolupráci 
s Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS J.E.P.,
Společností pro všeobecné praktické lékařství ČLS J.E.P.
a výzkumným týmem VZ4 projektu NETPHARM
Vás srdečně zvou na
Závěrečnou konferenci projektu Transformace pro VŠ na UK
pod názvem
Možnosti interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů,
geriatrů a praktických lékařů v péči o geriatrické nemocné
realizovanou v pilotní fázi vzdělávacího cyklu  „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“
Termín: 20. 6. 2024, 10-13 hod
Místo: Nový kampus Univerzity Karlovy, Velká aula A101, ul. Zborovská 2089, Hradec Králové
 
Akce je zdarma, v případě účasti Vás prosíme o registraci na:
Těšíme se na shledání s Vámi!

Pozvánka na XXVII. Pracovní den klinické farmacie

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na XXVII. Pracovní den klinické farmacie, pořádaný Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP pod názvem "Klinická farmacie v psychiatrii". Tato akce se uskuteční v pátek dne 7.6. 2023 od 9:30 do 16:00 hod v Lékařském domě v Praze (Sokolská ul. 460/31, Praha 2).

Registrace na akci bude otevřena na stránkách Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP v polovině dubna.

Program

Těšíme se na shledání s Vámi!

S pozdravy

(za organizační výbor PDKF 2024),

  

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Mgr. Jitka Gambacorta, Mgr. Martin Vodička, PharmDr. Aleš Mareček a Mgr. Veronika Voděrková

Publikace v oboru Klinická farmacie

Záložka Publikace v oboru Klinická farmacie  byla aktualizována a doplněna o publikace našich kolegů a kolegyň za rok 2023. 

 

Zpráva z atestace v oboru Klinická farmacie

Dne 1. února 2024 proběhla na IPVZ atestační zkouška v oboru Klinická farmacie.

Zkoušku úspěšně složil PharmDr. Lukáš Bauer z Fakultní nemocnice Bulovka.

Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdaru v další práci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČOSKF na Colours of sepsis

Klinická farmacie na 26. Colours of Sepsis

Ve dnech 22.-26.1. 2024 se v Ostravě uskutečnil 26. ročník Colours of Sepsis, festivalu intenzivní medicíny.

Tato již tradiční akce patří mezi největší svého druhu v České republice a je určena pro zdravotníky, kteří se zabývají intenzivní péčí na různých pozicích a v různých klinických oborech. Rok od roku sílí také účast klinických farmaceutů, včetně účasti aktivní.

Příležitost podílet se na odborném programu dostala klinická farmacie prostřednictvím ČOSKF již počtvrté v řadě, přitom letos poprvé formou celého 4hodinového bloku v hlavním přednáškovém sále. Nosné téma Farmakokinetika léčiv a její změny u pacientů v intenzivní péči bylo tentokrát zvoleno a zpracováno na přání předsedy organizačního výboru kongresu, MUDr. R. Kuly, CSc. Série přehledových i kazuistických sdělení představila nejen vybrané klinické situace, ve kterých ke změnám farmakokinetiky léčiv dochází, podstatu a důsledky těchto změn, ale také roli klinického farmaceuta při jejich identifikaci, řešení a zejména prevenci.

Je skvělé, že přibývá případů, kdy na možnost spolupráce s klinickým farmaceutem poukazují ve svých sděleních i sami lékaři.

V rámci bloku Klinická farmacie v intenzivní péči: Farmakokinetika léčiv a její změny u pacientů v intenzivní péči byly prezentovány následující příspěvky:

 • Linhartová A: Levetiracetam u renální insuficience (kazuistika)
 • Linhartová A: Vankomycin u glomerulární hyperfiltrace (kazuistika)
 • Gregorová J: Léčiva a jejich clearance u RRT
 • Brezinová B: Kolistin u CVVHD (kazuistika)
 • Dvořáčková E: Léčiva u plazmaferézy
 • Gregorová J: Midazolam v terénu lékové interakce s flukonazolem (kazuistika)
 • Gregorová J, Linhartová A: Antibiotika a nasycovací dávky v úvodu terapie (moderovaná diskuze)

Úplný program kongresu je k dispozici zde:

https://coloursofsepsis.cz/program/hlavni-program/

Pozvánka na X. brněnský den klinické farmacie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás i letos pozvali k účasti na jubilejní „ X. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE“, který bude pořádán formou videokonference. Účast na konferenci je bezplatná a je podmíněna řádnou registrací.

Odborný program konference bude věnován,,Farmakoterapii kardiovaskulárních onemocnění"

Úvodní přednáškový blok bude zaměřen na účinnost a rizika protidestičkové léčby u dospělých pacientů s akutním koronárním syndromem. Odpolední část programu se bude zabývat možnostmi a omezeními farmakoterapie specifických skupin pacientů jako jsou těhotné a kojící ženy, děti a pacienti s chronickým renálním selháním podstupující jednu z léčebných metod náhrady funkce ledvin.

Naším cílem je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti. Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékárnické komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.

Těšíme se na Vaši účast

Za programový výbor

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

PharmDr. Veronika Juhás, MBA

 

Nová a aktualizovaná doporučení k podání léčiv sondou

Do sekce Doporučení pro podání léčiv sondou bylo vloženo několik aktualizovaných i zcela nových doporučení:

 • valproát sodný (perorální roztok) – aktualizace,
 • valproát sodný (sirup) – novinka,
 • valproát sodný (granule) – novinka,
 • valproát sodný (enterosolventní tableta) – novinka,
 • ropinirol (tableta s okamžitým uvolňováním) – novinka,
 • ropinirol (tableta s prodlouženým uvolňováním) – novinka.

Zpráva z atestace v oboru Klinická farmacie

Ve dnech 29. listopadu 2023 a 7. prosince 2023 proběhla na IPVZ atestační zkouška v oboru Klinická farmacie.

Atestační zkoušku úspěšně složili farmaceuti:

Mgr. Miroslav Gros

Nemocnice Prachatice, a.s.

Mgr. Michaela Müllerová

Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

PharmDr. Karolína Musilová

Úsek klinické farmacie, Fakultní nemocnice Brno

PharmDr. Jindřiška Voláková

Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Olomouc

PharmDr. Petra Halvová, Ph.D. 

Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Hradec králové

Mgr. Kateřina Kroutilová

 Pracoviště klinické farmacie, Masarykův onkologický ústav

Novým klinickým farmaceutům srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně zdaru.

 

 atestace 2023 2

 

atestace 2023 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva z workshopu Antibiotika v praxi klinického farmaceuta III

V rámci celoživotního vzdělávání v oboru Klinická farmacie, které zaštiťuje Česká odborná společnost
klinické farmacie, proběhl 9. června 2023 ve Vzdělávacím centru ÚVN ve Střešovicích workshop: ATB
v praxi klinického farmaceuta III.

Jeho náplň byla věnována hlavně problematice monitorování plazmatických koncentrací betalaktamových antibiotik, zejm. meropenemu a oxacilinu. Na konkrétních výsledcích práce dvou pražských oddělení klinické farmacie (ÚVN, FNB) byly ukázány a široce diskutovány dopady do každodenní klinické praxe.

Poděkování patří doc. PharmDr. M. Šímovi, Ph.D., Ing. I. Vohnické a MUDr. K. Herrmannové za jejich
příspěvky a cenné pohledy na tuto problematiku.

S přáním hezkého léta se na další setkání těší garanti kurzu
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Irena Murínová

Bližší informace o proběhlé akci viz: ATB v praxi klinického farmaceuta III | SANOPHARM CZ s.r.o.

WS ATB 1

WS ATB 2

WS ATB 3

WS ATB 4

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v chirurgii II

V rámci celoživotního vzdělávání v oboru Klinická farmacie proběhl 2. června v prostorách Vzdělávacího centra ÚVN Praha 6 workshop věnovaný chirurgické problematice.

Dopolední program byl zaměřen na problematiku infekcí v endoprotetice, zejména na antibiotické režimy použivané v terapii infekcí kloubních náhrad a management antibiotické terapie.

Odpolední program se zabýval problematikou cerebrovaskulárních onemocnění a jejich terapií. Pozornost byla věnována zejména antitrombotické terapii u aterosklerotického postižení cév u jednotlivých výkonů. 

V průběhu celého workshopu probíhala bohatá diskuze.

 

Program workshopu Klinická farmacie v chirurgii II | SANOPHARM CZ s.r.o.

 

 WS CHIR II 1

WS CHIR II 3

WS CHIR II 2