Odborné akce

Klinická farmacie na 1. kongresu následné intenzivní péče

Klinická farmacie na 1. kongresu následné intenzivní péče

 Ve dnech 10.-12. 4. 2024 se v Praze uskutečnil 1. kongres následné intenzivní péče.

V rámci lékařské sekce byly prezentovány následující příspěvky:

  • Gregorová J: Receptorový profil antipsychotik a jeho využití v terapii pacientů v následné intenzivní péči
  • Linhartová A: Receptorový profil antipsychotik a jeho význam pro výběr, kombinaci a časování antipsychotik v terapii delirantních stavů
  • Linhartová A: Změna farmakokinetiky antipsychotik vlivem lékové interakce (kazuistika)
  • Gregorová J: Změna farmakokinetiky antipsychotik vlivem renální insuficience (kazuistika)
  • Dvořáčková E: Riziko prodloužení QT intervalu při terapii antipsychotiky

V rámci sesterské sekce byl prezentován následující příspěvek:

  • Linhartová A: Doporučení pro podávání léčiv sondou – úvod do problematiky

Úplný program kongresu je k dispozici zde: https://www.kongresnip.cz/program.