Členové pracovní skupiny

Koordinátoři pracovní skupiny

Mgr. Lucie Polášková
Oddělení klinické farmacie
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jana Vedrová
Pracoviště klinické farmacie
Ústav hematologie a krevní transfúze Praha
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Členové

PharmDr. Jan Cihlo, Ph.D.
Lékárna Multiscan Pharma, s.r.o. - oddělení přípravy cytostatik    
Pardubice

PharmDr. Lenka Dvířková
Oddělení klinické farmacie
FN Plzeň – Bory

PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D. 
Pracoviště klinického farmaceuta, Nemocnice Na Františku
Odd. klin. farmakologie a farmacie
Farmakologický ústav LF1, UK
Všeobecná fakultní nemocnice

Mgr. Kateřina Kroutilová
Pracoviště klinické farmacie
Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav Brno

PharmDr. Andrea Říhová
Oddělení klinické farmacie
Krajská zdravotní, a.s., pracoviště Chomutov

Mgr. Martin Vodička
Pracoviště klinické farmacie
Lékárna, Krajská nemocnice T. Bati

Mgr. Marie Vyskočilová
Odd. klinické farmacie
Nemocniční lékárna FN Motol Praha

Mgr. Jitka Kepertová
Oddělení klinické farmacie a lékové informační centrum
Ústavní lékárna IKEM Praha

Konzultanti

PharmDr. Irena Murínová (zakladatel a koordinátor PS 2017-2021)
Oddělení klinické farmacie
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 

PharmDr. Alena Linhartová
Oddělení klinické farmacie
Fakultní Thomayerova nemocnice Praha

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv spolupracuje s Ústavem farmaceutické
technologie Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity (MUNI).

MUNI FAF