Složení výboru a revizní komise společnosti

Výbor společnosti

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.Předseda společnosti

Oddělení klinické farmacie
Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2 18000 Praha 8

e-mail: jana.gregorova@bulovka.cz
tel: +420266084104

 PharmDr. Kateřina Langmaierová
PharmDr. Kateřina Langmaierová Místopředseda společnosti

Oddělení klinické farmacie KZ, a.s. – pracoviště Teplice
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

e-mail: klangmaierova@gmail.com

 PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.
PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.Vědecký sekretář

Oddělení klinické farmakologie a farmacie
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Na Bojišti 1 - 128 00 Praha 2

e-mail: jan.hartinger@vfn.cz

 PharmDr. Irena Murínová, Ph.D.
PharmDr. Irena Murínová, Ph.D.Pokladník

Oddělení klinické farmacie
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200 - 169 02 Praha 6

e-mail: irena.murinova@uvn.cz
tel: +420 973 208 393

PharmDr. Alena Linhartová
PharmDr. Alena LinhartováČlen

Oddělení klinické farmacie
Fakultní Thomayerova nemocnice
Nemocniční lékárna
Vídeňská 800 14059 Praha 4

e-mail: alena.linhartova@ftn.cz

 PharmDr. Martina Maříková
PharmDr. Martina MaříkováČlen

Oddělení klinické farmacie, Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77- Kryblice - 541 01 Trutnov

e-mail: marikova.martina@nemtru.cz
tel: +420 499 866 250

Mgr. Karolina Russ, PG Dip
Mgr. Karolina Russ, PG DipČlen

Pracoviště klinické farmacie
Nemocnice AGEL, Ostrava- Vítkovice a.s.
Zalužanského 1192/15- Ostrava-Vítkovice 703 84

e-mail: karolina.russ@vtn.agel.cz

Revizní komise

 PharmDr. Lucie Schrabalová
PharmDr. Lucie Schrabalová Předseda revizní komise

Oddělení klinické farmacie
ÚVN- Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200 - 16902 Praha 6

e-mail: lucie.schrabalova@uvn.cz

PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.
PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.Člen revizní komise

Pracoviště klinické farmacie
Nemocnice Na Františku
Na Františku 847/8 - 110 00 Praha 1

e-mail: eliska.dvorackova@nnfp.cz
tel: 222 801 241

 PharmDr. Kristina Pechandová, Ph.D.
PharmDr. Kristina Pechandová, Ph.D. Člen revizní komise

Nemocnice Strakonice, a.s.
Radomyšlská 336 - 386 01 Strakonice

e-mail: klinicka_farmacie@nemocnice-st.cz