Jak se stát klinickým farmaceutem?

  1. Zařadit se do specializačního vzdělávání v oboru Klinická farmacie, žádost je podávána na MZ
    ČR. https://www.mzcr.cz/zarazeni-do-oboru-vystaveni-prukazu-odbornosti-zruseni-zarazeni/.
  2. Absolvovat základní lékárenský kmen v délce 18 měsíců na 1,0 úvazek v zařízení lékárenské péče (jakákoliv lékárna) a tento kmen ukončit úspěšně absolvovanou zkouškou.
  3. Absolvovat vlastní specializovaný (tj. klinickofarmaceutický) výcvik v délce 42 měsíců na 1,0 úvazek pod vedením školitele na akreditovaném pracovišti v oboru Klinická farmacie.
  4. Úspěšně složit atestační zkoušku v oboru Klinická farmacie.