Publikace

Farmakoterapie obézních pacientů - dosud publikované přehledové články:

Novinky ve farmakoterapii obezity (2021)

Změny farmakokinetiky léčiv u obézních pacientů (2020)

Monoklonální protilátky pro léčbu astmatu v terénu obezity (Stud. Pneumol. Phtiseol., 81, 2021, č. 4, s. 169-174)

Specifika farmakoterapie u obézních pacientů (Forum Diab 2023; 12(1):11-18)

Bioavailability of Orally Administered Drugs After Bariatric Surgery (Current obesity reports, 3 Jan. 2024)

 

Kapitola v knize:

Pilková A, Hartinger JM. Změny farmakokinetiky pacientů s obezitou. In Fábryová a kol. Klinická obezitológia 2023FactaMedica, Brno, 2023. ISBN 978-80-88056-16-4. Str. 202-212.

Klinická obezitologia

 

Informační leták pro pacienty:

Informační leták pro pacienty podstupující bariatrický výkon. 

Vypracovala PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D., recenzoval Doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.