Odborné akce

Workshop Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta

Workshop Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám pozvat Vás na workshop ČOSKF Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta.

Workshop se uskuteční 15. května 2024 v čase 13:00-16:30, a to v seminární místnosti Revmatologického ústavu v Praze.

Podrobnosti vč. programu a registrace jsou k dispozici na odkazu

Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta – Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP (coskf-vzdelavani.cz).

Těšíme se na setkání s Vámi!

PharmDr. Ivana Tašková,

odborný garant workshopu

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.,

předsedkyně ČOSKF