Pracovní skupina pro podání léčiv sondou

Podání léčiva nutriční sondou není standardním způsobem podání léčiva – v klinické praxi je však
mnohdy jediným možným.

Problematika podávání léčiv sondou je obecně zatížena nedostatkem vědeckých dat, která by
ozřejmila zejm. případné související změny v účinnosti a/nebo bezpečnosti terapie. Z toho vyplývá i
skutečnost, že podání léčiva sondou je většinou postupem off-label.

Podání léčiva sondou by proto mělo následovat až po kvalifikovaném posouzení všech relevantních
skutečností odborníkem – zhodnotit je třeba nejen vlastnosti samotné účinné látky, ale také
vlastnosti, které uděluje konkrétnímu léčivému přípravku léková forma, dále složení výživy a režim, v
jakém je podávána, charakteristiky použité sondy a v neposlední řadě také riziko expozice personálu
potenciálně toxickým látkám.

Za tímto účelem byla při České odborné společnosti klinické farmacie (ČOSKF) založena Pracovní
skupina pro podání léčiv sondou.

Základním výstupem činnosti pracovní skupiny jsou písemná doporučení ke správnému podání
konkrétních léčiv, resp. léčivých přípravků sondou. Tato doporučení obsahují jednak informaci pro
předepisujícího lékaře s upozorněním na potenciální rizika i případné alternativy, jednak vlastní
pokyn ke správnému postupu podání. Všechna doporučení procházejí vnitřním připomínkovým
řízením a ve spolupráci s lékařem a zdravotní sestrou je ověřena jejich srozumitelnost.

Pracovní skupina připravuje také rozhodovací schémata, která usnadňují výběr nejvhodnějšího
přípravku s obsahem požadované účinné látky anebo výběr nejvhodnější terapeutické alternativy
v rámci požadované lékové skupiny, a to v závislosti na použitém typu sondy.

PharmDr. Alena Linhartová, koordinátorka
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..