Novinky

Zpráva z Aktualit KF 2022

Zpráva z Aktualit KF 2022

Dne 15. 2. 2022 se uskutečnilo každoroční setkání výboru ČOSKF a členů společnosti s názvem Aktuality KF 2022. Cílem těchto setkání je zrekapitulovat dění v oboru Klinická farmacie v uplynulém roce a představit vize a úkoly pro nadcházející období. Letošní ročník byl již druhý v řadě, který se konal virtuálně.

V úvodu byla představena Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta při poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným pacientům. Dokument vyjmenovává a definuje způsoby poskytování klinickofarmaceutické péče, typy kontrol medikace pacienta a samozřejmě jednotlivé výkony klinického farmaceuta. Důležitou součástí jsou příklady, které demonstrují vykazování výkonů v různých klinických situacích. K dispozici zde: [aktuality/metodika-vykazovani-vykonu-klinickeho-farmaceuta] https://www.coskf.cz/aktuality/metodika-vykazovani-vykonu-klinickeho-farmaceuta.

Dále byly představeny nově vzniklé pracovní skupiny ČOSKF:

PS pro farmakoterapii obézních pacientů – cílem PS je zpracovat jednak krátké praktické přehledy o změnách farmakokinetiky léčiv, jednak doporučení k úpravám dávkování léčiv u obézních pacientů.

PS pro zpracování digitálních projektů – PS se soustředí na mezioborovou spolupráci mezi klinickým farmaceutem, lékařem a programátorem při tvorbě online databází a webových aplikací k vyhledávání informací o léčivech.

PS Klinická farmacie pro dialyzační střediska – cílem PS je vyprofilovat z řad klinických farmaceutů specialisty na poskytování klinickofarmaceutické péče ambulantním pacientům v dialyzačních střediscích,

PS Klinická farmacie pro praktické lékaře – cílem PS je rozšířit spolupráci klinických farmaceutů s praktickými lékaři na regionální úrovni.

V neposlední řadě byli účastníci informováni o novém modelu specializačního vzdělávání, které bude mít kombinovanou (online + prezenční) formu.

Zvláštním hostem letošního setkání byla doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., která účastníky pozvala na Evropské sympozium klinické farmacie – tato mezinárodní akce se bude konat v říjnu 2022 v Praze. Více informací zde: https://escpweb.org/future-events/2022-autumn-symposium-prague.

Kompletní program setkání:

  • Metodika ČOSKF k vykazování výkonů klinického farmaceuta
  • Pracovní skupiny ČOSKF
  • Nový web ČOSKF
  • Odborné společnosti klinické farmacie v ČR
  • Evropské statementy o nemocničním lékárenství; Nemocniční farmacie
  • European Symposium on Clinical Pharmacy 2022; 11. kongres ČOSKF 2022
  • IPVZ: Nový model specializačního vzdělávání

coskf snimek