Aktuality

Metodika vykazování výkonů  klinického farmaceuta

Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta

ČOSKF předkládá Metodiku vykazování výkonů klinického farmaceuta při poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným pacientům.

Metodika byla představena v rámci workshopu Aktuality KF 2022 a popisuje způsoby poskytování klinickofarmaceutické péče, typy kontrol medikace pacienta a jednotlivé výkony klinického farmaceuta. 

Autory Metodiky jsou PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Alena Linhartová, PharmDr. Irena Murínová.