Aktuality

Strategická analýza Ministerstva zdravotnictví

Strategická analýza Ministerstva zdravotnictví

Vážené kolegyně a kolegové,
 
Na konci května přišla zpráva a možnost vyjádřit se k dokumentu "Strategická analýza Ministerstva zdravotnictví". 
 
Celý dokument je k dispozici zde.   
 
Není tam žádná zmínka o farmacii kromě lékové politiky. Ve strategii jsou zmiňovány klíčové body rozvoje ve zdravotnictví jako je např. paliativní péče, geriatrie, stomatologie atd., ale chybí jakákoli zmínka o nutné reformě farmacie.
 
Posíláme Vám na vědomí připomínky zpracované Českou odbornou společností klinické farmacie ČLS JEP - viz příloha. Nejedná se o hotový a dokonalý materiál, ale v tuto chvíli je potřeba dát MZ alespoň základní informaci o tom, že na poli farmacie je třeba provést koncepční a systematické změny. 
 
Komora bude posílat připomínky k lékárenské péči, které by měly vycházet z jejich strategického dokumentu.
 
Za výbor ČOSKF PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. 
předsedkyně společnosti