Novinky

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2016

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2016

 Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2016. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

 

Obsah zprávy:

  1. Koncepce oboru klinická farmacie - Klinickofarmaceutická péče v ČR
  2. Výkaz o činnosti oboru klinická farmacie (A007)
  3. Výkony klinického farmaceuta
  4. Vzdělávání v oboru klinická farmacie
  5. Edukační materiály
  6. Pracovní skupina pro podání léčiv sondou
  7. Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv
  8. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP
  9. Prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech, odborných konferencích a ve zdravotnickém tisku
  10. Nové webové stránky ČOSKF ČLS JEP