Newsletter

Newsletter 02/2022

Newsletter 02/2022

Vzpomínka na pana profesora Květinu

17. července 2022 nás ve věku 92 let opustil pan profesor Jaroslav Květina, zakladatel klinické farmacie v České republice, dlouholetý děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a jeden ze tří východočeských akademiků. Pan profesor byl předním farmakologem, skvělým pedagogem a inspirativním člověkem s ohromným rozhledem. Řada z nás měla to štěstí zažít jeho přednášky a nechat se unášet jeho fundovaným výkladem. S jeho skonem odchází i kus poctivé farmakologie. Pane profesore, děkujeme Vám.

"Lékem se strefujeme do nemoci a do nemocného. Takže zbožné přání:
aby to strefování bylo čím dál tím jednoznačnější
a aby k němu přispívali i farmakologové a kliničtí farmaceuti."
(prof. J. Květina)


Pozvánka na kongres

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na 11. kongres České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP, který se uskuteční ve dnech 21.-22. října v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. V rámci letošního kongresu proběhne shromáždění členů a též volby do výboru České odborné společnosti klinické farmacie.

Letošní kongres ČOSKF bude navazovat na 50. sympozium Evropské společnosti klinické farmacie (ESCP), který se uskuteční ve dnech 18.- 21.října v Praze. ESCP schválila možnost účasti za snížené vstupné.

 

Zprávy z proběhlých událostí

Účasti členů ČOSKF na odborných akcích /setkáních

COLOURS OF SEPSIS, 25.-29. dubna 2022 v Ostravě

39. kongres České nefrologické společnosti, 1.- 3. června 2022 v Praze 3

 

Publikace

Antikoagulační terapie
Gregorová J, Tašková I a kol. Antikoagulační terapie. Maxdorf. 2022. ISBN 978-80-7345-728-0.

Klinická farmacie – klinickofarmaceutická péče a zdravotnický systém v ČR.
Autoři: PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. , PharmDr. Kateřina Langmaierová

Novinky z PS pro farmakoterapii COVID-19

Mezioborové stanovisko k použití antivirotik v léčbě a prevenci progrese covidu-19 (14.7.2022)

Paxlovid - bazální management lékových interakcí

Článek v MF Dnes: KF péče nově i pro ambulantní pacienty

 

Pracovní skupina pro farmakoterapii obézních pacientů vydává doporučení
pro dávkování prvních čtyř léčiv

Farmakoterapie obézních pacientů - karty jednotlivých léčiv


Výzva k aktualizaci údajů

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně informuje o možnosti kontroly a aktualizace členství v nově zpřístupněném profilu člena v členské databázi. Zároveň žádá své členy o aktualizaci osobních údajů. Veškeré instrukce naleznete zde.