Odborné akce

Zpráva z 39. kongresu České nefrologické společnosti

Zpráva z 39. kongresu České nefrologické společnosti

 

Ve dnech 1. - 3. 6. 2022 proběhl 39. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí v O2 Universum Praha. V rámci čtvrtečního programu proběhl také blok věnovaný farmakoterapii v nefrologii, na kterém zazněly následující 3 přednášky:

  1. J. Gregorová (FN Bulovka Praha): Změny farmakokinetiky léčiv u pacientů léčených kontinuální eliminační metodou
  2. J. Vachek (VFN Praha, Klatovská nemocnice): Nejčastější problémy ve farmakoterapii u pacientů s CKD – praktický pohled
  3. J. M. Hartinger (VFN Praha): Praktické aspekty terapie vankomycinem u pacientů léčených intermitentní dialýzou

Příjemná atmosféra  probíhajícího bloku podtrhovala vzájemnou rozvíjející se spolupráci mezi nefrology a klinickými farmaceuty. 

  

MJA01560 1A MJA01591 1A

 MJA01554 1A