Výroční zprávy

Stanoviska ČOSKF

Zpráva ČOSKF za rok 2019

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2019

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedy společnosti 
Cíle České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP 
Výbor společnosti ČOSKF ČLS JEP 
Aktuality KF 2019 
Klinickofarmaceutická péče v České republice – Popis aktuálního stavu a stanovení cílů 
Vize ČOSKF: rozvoj ambulantní klinickofarmaceutické péče 
Vize ČOSKF: uplatnění klinicky orientované farmaceutické péče 
Vzdělávání v oboru Klinická farmacie 
Koncept kontinuálního vzdělávání v oboru Klinická farmacie 
Pracovní skupina pro podání léčiv sondou 
Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv 
Odborné akce ČOSKF ČLS JEP v roce 2019 
Prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech a v tisku 
Rok 2019 v číslech