Odborné akce

Workshop Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta: Úvod do problematiky

Workshop Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta: Úvod do problematiky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop ČOSKF s názvem

Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta: Úvod do problematiky,

který se uskuteční 22. března 2024 v Praze.

Obsahově se bude jednat o kompilaci předchozích 2 workshopů Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta I (2022) a II (2023).

Účastníci workshopu by měli získat základní vhled do problematiky hyponatremií, diagnostiky jejich příčin a managementu terapie.

Podrobný program je k dispozici v příloze.

Registrace je zatím možná na https://www.congressprague.cz/kongresy/klfarma.html.

V průběhu několika dnů pak bude registrace převedena a dále pokračovat na stránce www.coskf-vzdelavani.cz.

Na setkání s Vámi se těší

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Alena Linhartová,

přednášející a garanti workshopu