Zprávy z pracovní skupiny

PS ŘPL publikovala data o analgeticko-myorelaxačních infuzích

PS ŘPL publikovala data o analgeticko-myorelaxačních infuzích

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv zpracovala problematiku analgeticko-myorelaxačních infuzí do odborného článku.
Článek vyšel v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 5/2021. PDF dostupné zde.

Murínová I., Linhartová A., Muselík J., Cihlo J, Dvířková L, Gregorová J., Kroutilová K, Langmaierová K, Polášková L, Vedrová J, Vodička M. Analgeticko-myorelaxační infuze v terapii VAS, Technologické a klinické aspekty, Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117(5): 465-471. doi: 10.48095/cccsnn20211.