Zprávy z pracovní skupiny

První výsledek práce PS pro ředění a podávání léčiv (9. 2. 2017)

První výsledek práce PS pro ředění a podávání léčiv (9. 2. 2017)

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv byla ustanovena s cílem systematicky se zabývat touto problematikou a nejlépe ve spolupráci s dalšími farmaceutickými odborníky postupně vytvářet materiály shrnující hlavní zásady zacházení s parenterálně aplikovanými léčivými přípravky v klinické praxi.

ČOSKF nyní předkládá široké odborné veřejnosti pilotní tabulku obsahující data k ředění a způsobu podávání jak vybraných antibiotik, tak ostatních léčivých přípravků. Tabulka obsahuje informace o tom, zda je možné podat přípravek bolusově, jakými roztoky jej lze rekonstituovat/ředit, postup rekonstituce/ředění, informace o délce aplikace injekce či infuze a o stabilitě přípravku po otevření/naředění. Informace o inkompatibilitách tabulka v současné době neobsahuje. Návod pro použití výše zmíněné tabulky je dostupný zde.

Tabulka byla zpracována klinickými farmaceuty Oddělení klinické farmacie Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Zdrojem dat byly hlavně Souhrny údajů o léčivých přípravcích (SPC), příp. informace z publikace Handbook on injectable drugs, (L. A. Trissel, 16th edition, 2011; údaj označen v tabulce přídavkem „Trissel“). Zatím je tabulka dostupná pouze v pdf formátu, do budoucna se uvažuje o internetové verzi s vyhledáváním.

Aktuálně je zpracováno 96 léčivých látek ve 120 léčivých přípravcích.

V případě zájmu jsme schopni z již zpracovaných přípravků vybrat pouze ty, které jsou používány na Vašem pracovišti, a tento výběr Vám poskytnout – opět formou tabulky.

Informace v tabulce budou pravidelně aktualizovány.

Podněty k činnosti pracovní skupiny, stejně tak přihlášky k aktivnímu členství ve skupině lze zasílat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Koordinátor skupiny: Mgr. Irena Murínová