Zprávy z pracovní skupiny

Novinky z pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

Novinky z pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

V tomto roce jsme se naposledy sešli k jednání PS ŘPL 23. listopadu. Setkání probíhalo tzv.
hybridní formou – část členů byla prezenčně, část on-line.

Na jednání jsme rekapitulovali činnosti PS roku 2021:

  • Publikace problematiky analgeticko-myorelaxačních infuzí v časopise České a slovenské neurologie a neurochirurgie (5/2021)
  • Aktualizaci Tabulky ředění a podávání léčiv – aktuálně máme zpracováno 126
    léčivých látek v 268 léčivých přípravcích. Novinkou roku je umístění „vyhledávače“
    na webu.

Zároveň jsme i ladili další strategii v problematice kontinuálních a prodloužených infuzí, což
bude hlavním úkolem roku 2022.

PS ŘPL jsem zakládala a koordinovala od roku 2017. Cítím, že nyní nastal ten správný čas
předat otěže dalším. Od roku 2022 tak PS ŘPL bude koordinovat duo kolegyň Mgr. Jana
Vedrová (PKF ÚHKT Praha) a Mgr. Lucie Polášková (OKF ÚVN Praha).

Děkuji všem spolupracovníkům za podnětnou a příjemnou spolupráci, kolegyním hodně zdaru
a vám všem příjemný adventní čas.

Irena Murínová

 

image0 4