Odborné akce

Workshop "Využití software pro TDM" dne 29.11.2017

Workshop "Využití software pro TDM" dne 29.11.2017

Mediware a.s., společně s ČOSKF pořádá a zve Vás na Workshop „využití software pro TDM“.

Workshop bude probíhat dne 29. 11. 2017 od 16 do 19 hod ve školící místnosti ÚVN Praha.

Představení , jakožto aplikace pro denní rutinní TDM

• Přihlášení do aplikace a uživatelské role
• Založení, vyhledání a edit pacienta a jeho tělesných údajů
• Výběr léčiva a příslušného specializovaného modelu pro následné výpočty
• Návrh první dávky
• Zadání a úprava informace o podání léčiva v historii pacienta, klávesové zkratky
• Zadání odběrů koncentrace léčiva
• Individualizace modelu výpočtu dávkování na základě odběrů koncentrace léčiva (fitting)
• Tisky výstupů a výstupní zprávy a jejich možnost přizpůsobení požadavkům klienta
• Editace modelů
• Vkládání nových léčiv a specializovaných modelů
• Nastavení aplikace