Odborné akce

Workshop Eliminační metody III a IV - průzkum zájmu

Workshop Eliminační metody III a IV - průzkum zájmu

Série workshopů pořádaných ČOSKF na téma Ledviny a léčiva, eliminační metody byla zahájena v březnu 2014.
1. workshop byl zaměřen na přehled eliminačních metod, druhy dialyzačních roztoků a peritoneální dialýzu a její praktické ukázky
2. workshop proběhl v červnu 2015, zaměřen byl na zopakování poznatků z minulého workshopu a na teoretický úvod managementu farmakoterapie u pacientů na eliminační metodě; zařazena byla praktická ukázka intermitentních eliminačních metod
3. workshop proběhl v lednu 2016 a v červnu 2017, zaměřen byl ryze prakticky: výpočty dávek léčiv u pacientů s konkrétními parametry kontinuální eliminační metody; praktické předvedení intermitentní eliminační metody
4. workshop proběhl v lednu 2017 a byl přednostně určen absolventům 3. workshopu.

Rádi bychom uspořádali opakování 3. a 4. workshopu, předtím bychom ale rádi zjistili, zda bude o tyto workshopy dostatečný zájem.
Absolvování 3. části je možné bez předchozí účasti na předešlých workshopech, pro absolvování 4. části jsou vhodné základy z 3. části.

Hlasovat můžete zde, a to do 31. 12. 2017.