Odborné akce

Workshop: Acidobazická rovnována III

Workshop: Acidobazická rovnována III

Mgr. Jana GregorováMísto konání: Lékařský dům | Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, Praha 2 Registrační poplatek 300,- Kč., nutná registrace předem.Program workshopu

V pátek 10. června 2016 proběhl v Praze workshop Acidobazická rovnována pro klinického farmaceuta III., zaměřený tentokrát na Terapeutické využití bikarbonátů.

První přednáškou Mgr. Jana Gregorová seznámila všechny přítomné se základy acidobazické rovnováhy, zaměřené na acidózu. Po kávové přestávce pro načerpání sil následovala pracovní část workshopu. Kazuistiky s výpočty ABR rovnováhy zaměřené na hyperchloremickou acidózu a na respirační a metabolickou acidózu přednesly Mgr. Jana Gregorová a PharmDr. Judita Kudělová.

 

První dvě přednášky odpoledního programu byly věnovány metabolické acidóze, a to konkrétně laktátové acidóze, jako nežádoucímu účinku metforminu, v podání Mgr. Jany Gregorové a ketoacidóze, jako nežádoucímu účinku gliflozinu, kterou velmi přehledně přednesla PharmDr. Jitka Rychlíčková. Poslední dvě přednášky byly věnovány účelné alkalizaci hydrogenuhličitanem. PharmDr. Jitka Rychlíčková představila způsob účelné alkalizace pro eliminaci léčiv a Mgr. Michaela Šlesingerová poukázala na přístup alkalizace a hydratace při Crush syndromu.

PharmDr. Judita KudělováPharmDr. Jitka RychlíčkováMgr. Michaela Šlesingerová

Poděkování patří všem přednášejícím a organizačnímu výboru za přípravu workshopu.