Odborné akce

Léčba HIV – antiretrovirotika III

Léčba HIV – antiretrovirotika III

           

Workshop: Léčba HIV – antiretrovirotika III

28. března 2019, 15:00 – 18:00
Místo konání: Konferenční sál Domu světla, Česká společnost AIDS pomoc, z. s., Malého 282/3, 186 00 Praha 8 – Karlín | mapa

   

Bez registračního poplatku, nutná registrace předem.
Počet účastníků je omezen (20 osob).
Občerstvení zajištěno.


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jménem České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP si Vás dovoluji pozvat na další workshop cílený na Léčbu HIV – antiretrovirotika III, který proběhne ve čtvrtek 28. března 2019.
Kurz bude letos zaměřen na jedny z nejaktuálnějších témat v této oblasti - na preexpoziční profylaxi a informace o moderních konceptech onemocnění HIV. Na podporu zvyšování edukace a prevence o onemocnění HIV a na podporu snižování stigmatizace pacientů žijících s infekcí HIV (nejen) ve zdravotnických zařízeních jsme se nově rozhodli spolupracovat i s Českou společností AIDS pomoc, z.s.

Těšíme se na setkání s Vámi.
za organizační výbor: PharmDr. Irena Murínová

 

DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
Metro B, C: stanice Florenc
TRAM 3, 8: zastávka Florenc
BUS 133, 135, 175, 207: zastávka Pernerova

 

ODBORNÝ PROGRAM:
15:00–15:50
Preexpoziční profylaxe
(MUDr. Milan Zlámal, MUDr. Zofia Bartovská, Ph.D., PharmDr. Irena Murínová, AIDS centrum a Oddělení klinické farmacie ÚVN Praha)
16:10–17:00
Bezpečnější sex 3.0
(Ing. Mgr. Robert Hejzák, M.A., Česká společnost AIDS pomoc, z.s.)
17:10–18:00
Diskuze s pacientem AIDS centra ÚVN Praha
(Česká společnost AIDS pomoc, z.s.)ABSTRAKTA:

Preexpoziční profylaxe
Zlámal M., Bartovská Z., Murínová I.

HIV infekce je v současnosti dobře léčitelné chronické onemocnění. V případě včasné diagnózy a léčby je prognóza pro pacienta dobrá a předpoklad dožití je stejný jako u HIV negativních osob. Díky účinné léčbě, která zabraňuje množení virů, dosáhnou léčení pacienti většinou po půl roce toho, že nejsou infekční. Léčba pacientů žijících s infekcí HIV je tedy také jednou z účinných metod prevence přenosu HIV.
I v současnosti, kdy je již o této nemoci mnohé známo, se pacienti stále setkávají se stigmatizací a diskriminací, a to i ve zdravotnických zařízeních. Dispenzarizace pacientů probíhá v HIV/AIDS centrech, kterých je v ČR celkem 8. Pacienti, kteří jsou na léčbě kompenzováni, jsou kontrolováni v příslušném centru prakticky jen 2x ročně. Běžná a preventivní péče je v režii praktických lékařů. Aktuálně je trendem decentralizace péče o pacienty žijící s infekcí HIV.
Pro osoby, které jsou ve velkém riziku nákazy virem HIV je jednou z doplňkových možností Preexpoziční profylaxe (PrEP). Jde vlastně o preventivní užívání dvojkombinačního antiretrovirového režimu u zdravých, HIV negativních osob. Pravidelné užívání těchto léků sníží riziko nákazy tímto virem až o 90 %.
V naší přednášce se zaměříme nejprve obecně na představení PrEP, rozebereme některá specifika této medikace a součástí sdělení bude i prezentace dosavadní zkušenosti s PrEP v ÚVN Praha. Blíže charakterizujeme soubor pacientů a také se zaměříme na výskyt ostatních sexuálně přenosných infekcí.

Bezpečnější sex 3.0
Hejzák R.

Prevence přenosu HIV v České republice je dlouhodobě založena na modelu ABC podporující sexuální abstinenci (Abstinence), partnerskou věrnost (Be faithful) a kondom (Condom). Účinnost modelu ABC prevence je nicméně nízká a preventivní aktivity založené pouze na modelu ABC nevedou v Česku k významnému poklesu incidence HIV infekce. ČSAP propaguje širší model prevence, který zahrnuje více navzájem propojených intervenčních aktivit založený na aktuální definici bezpečnějšího sexu (Safer Sex 3.0) zahrnující kondomy, pre-expoziční profylaxi (PrEP) a léčbu coby prevenci (U=U).