Odborné akce

Ledviny a léčiva, eliminační metody II

Ledviny a léčiva, eliminační metody II

Kontinuální eliminační metody

12.6.2015 - Praha
Místo konání: Výukové centrum B.Braun Dialog, Budínova ul., Praha 8

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP si Vás dovoluji pozvat na workshop LEDVINY A LÉČIVA, ELIMINAČNÍ METODY II - Kontinuální eliminační metody a dávkování léčiv.

Workshop bude volně navazovat na seminář LEDVINY A LÉČIVA, ELIMINAČNÍ METODY I, který proběhl na jaře 2014. Dále bude rozšiřovat problematiku probíranou na tří denním kurzu Renální insuficience a farmakoterapie, eliminační metody, pořádaném IPVZ v termínu 25. – 27. 3. 2015.
Bude kladen důraz na aplikaci teoretických poznatků do klinické praxe klinického farmaceuta.

Program bude průběžně upřesňován na webu společnosti.
Registrační poplatek 300,- Kč., nutná registrace předem.
Počet účastníků je omezen (16 osob).

Kapacita workshopu je již naplněna.

Těšíme se na setkání s Vámi.

za organizační výbor: Mgr. Jana Gregorová

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:
9:00 – 16:00
Kontinuální eliminační metody | MUDr. Vladimír Vojanec
Intermitentní eliminační metody | MUDr. Vladimír Vojanec
Strategie volby eliminační metody | MUDr. Vladimír Vojanec
Management farmakoterapie pacienta na RRT | Mgr. Jana Gregorová
Peritoneální dialýza | MUDr. Ladislava Lyerová, CSc.
Fyziologie peritoneální membrány a peritoneální transport | MUDr. Ladislava Lyerová, CSc.
Druhy dialyzačních roztoků a jejich použití | MUDr. Ladislava Lyerová, CSc.
ATB terapie při peritoneální dialýze | MUDr. Ladislava Lyerová, CSc.
Kazuistiky, praktické ukázky eliminačních metod.


DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
Trasa metra C, stanice Kobylisy, poté tramvají č. 3 nebo 10 do zastávky Bulovka, Pavilon B. Braun Dialog je vzdálen cca 3 min. chůze.