Odborné akce

I. Brněnský den klinické farmacie

I. Brněnský den klinické farmacie

12. 2. 2015 od 9 do 16 hod.

12.2.2015 - Brno
Místo konání: Masarykův onkologický ústav

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Ve čtvrtek 12. února proběhl v prostorách Masarykova onkologického ústavu I. brněnský den klinické farmacie.

Základní myšlenkou pro brněnská setkání má být na rozdíl od kongresu ryze praktická orientace programu, předávání zkušeností a inspirace.

Celý program byl rozdělen do čtyř bloků, kde první blok patřil bližšímu představení Koncepce klinickofarmaceutické péče (Mgr. Jana Gregorová).

Po představení koncepce proběhla konstruktivní diskuse ze strany hostů.

Druhý blok patřil konceptu „šedé edice“(Mgr. Jana Gregorová), novinkám ve vzdělávání (PharmDr. Martina Maříková) a přednášce o bezpečnosti a pochybeních medikačního procesu (Ing. Simona Plischke).

Odpolední dva bloky se věnovaly čistě pracovní tématice – Problematika koncentrovaného kalia (PharmDr. Jitka Rychlíčková, Mgr. Jana Gregorová, PharmDr. Lucie Khýnová) a Podání léčiv do sondy (PharmDr. Alena Linhartová, PharmDr. Lenka Dundelová).

Pozvání přijali prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., ředitel MOÚ, který přijal záštitu nad konferencí a měl i úvodní slovo, JUDr. Radek Policar, PhDr. Jana Kocourková, MBA, MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. MUDr. Tomáš Parák, Ph.D., Prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc., PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D., PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D, Ing. Eva Konečná.

Celkový počet účastníků byl bohužel omezený kapacitou sálu, přesto se dostalo i na kolegyně ze Slovenska.

Těšíme se na další brněnské setkání plánované na únor 2016.

Za organizační výbor
Mgr. Jana Gregorová,
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA