Odborné akce

Bezpečná medikace

Bezpečná medikace

13.6.2013 - Místo konání: Praha

ČOSKF a Spojená akreditační komise (SAK) si Vás dovolují pozvat na odborný seminář s názvem Bezpečná medikace konaný dne 13.6.2013 v Kongresovém sále Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice v Praze.

Seminář je určen zástupcům všech lůžkových zdravotnických zařízení. Cílem semináře je otevřít problematiku farmakoterapie pacientů ve zdravotnických zařízeních, poukázat na její úskalí a rizika a nastínit moderní možnosti jejich řešení, zejména v kontextu zapojení klinického farmaceuta do procesu péče o pacienta. Dílčím cílem je též představit, jak tuto problematiku pokrývají nové Akreditační standardy SAK pro nemocnice.