Odborné akce

Workshop: Antidiabetika v praxi klinického farmaceuta

Workshop: Antidiabetika v praxi klinického farmaceuta

Místo konání: Lékařský dům | Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 31, Praha 2
Registrační poplatek 300,- Kč, nutná registrace předem.
PROGRAM WORKSHOPU

V úterý 10. května 2016 proběhl v Praze workshop s názvem Antidiabetika v praxi klinického farmaceuta. Program byl rozdělen do dvou bloků a ústředním heslem celé akce bylo „Řekněte, co víte …“

publikum

 

V dopoledním bloku MUDr. Radka Benešová představila základní rámec terapie diabetu a strategie podávání nových antidiabetik, na kterou volně navázal MUDr. Svatopluk Solař s přednáškou na téma Sekretagoga a po kratičké přestávce druhou přednáškou věnující se perioperačnímu managementu diabetika. Tento blok uzavřel MUDr. Pavel Skořepa sdělením Metabolismus glycidů v kritickém stavu.


Druhou část programu zahájila dvojice MUDr. Daniela Rajdla a MUDr. Marka Protuše. Jejich tématem byla diabetická ketoacidóza a její souvislost s dapagliflozinem, díky hlasovacím zařízením byli do přednášky zapojeni všichni účastníci. Následovala přednáška Mgr. Jany Gregorové se zaměřením na mechanizmus účinku metforminu, jeho kinetiku a laktátovou acidózu jako nežádoucího účinku. Na přednesené buněčné mechanizmy volně navázala PharmDr. Jitka Rychlíčková s možnostmi terapie hypoglykemie u inzulinomů. Závěrem tohoto bloku zazněla kazuistika polymorbidního pacienta na léčbě sitagliptinem z praxe PharmDr. Ireny Netíkové, Ph.D.


Poděkování patří všem přednášejícím a organizačnímu výboru (Mgr. Jana Gregorová, PharmDr. Alena Linhartová) za přípravu workshopu.