Odborné akce

8. kongres ČOSKF (12.-13.10.2018)

8. kongres ČOSKF (12.-13.10.2018)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na 8. kongres ČOSKF. Letos bude hlavní pozornost zaměřena na farmakoterapeutické aspekty léčby hypertenze a hypotenze. Nicméně Vás čekají také další témata, důležitá pro praxi klinického farmaceuta, jako jsou antibiotika, antitrombotika, dávkování léčiv u renální insuficience, vztah farmakoterapie a vnitřního prostředí atd.
Součástí kongresu budou opět workshopy. Pro velký zájem jsme se rozhodli letos uspořádat tři s rozdílnou problematikou. Proběhnou v rámci pátečního dopoledního programu. Je plánováno jejich případné zopakování v sobotu odpoledne tak, aby každý měl možnost zúčastnit se jednoho až dvou workshopů, které si vybere.
Obor „klinická farmacie“ potřebuje pro svůj rozvoj maximální podporu odbornosti – kvalitní vzdělávání, každodenní dobrou klinickou praxi a aplikovaný výzkum, vycházející z klinické praxe. Nicméně je třeba se věnovat také oblastem, které zajišťují ukotvení oboru „klinická farmacie“ do zdravotnického systému. Proto Vás velmi srdečně zveme na sobotní dopoledne, kde budou již tradičně diskutována legislativní, koncepční a metodologická témata.

Na setkání se všemi se těšíme.

PharmDr. Jana Gregorová, předsedkyně ČOSKF ČLS JEP

 

BLIŽŠÍ INFORMACE A REGISTRACI NALEZNETE NA STRÁNKÁCH KONGRESU: WWW.COSKF.AMCA.CZ