Odborné akce

7. kongres ČOSKF

7. kongres ČOSKF

Termín: 6. - 7. 10. 2017
Místo: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás pozvala na 7. kongres ČOSKF. Letos jsme se rozhodli opustit tradiční monotematické zaměření kongresu. Rádi bychom rozmanitými tématy jednotlivých bloků podtrhli multidisciplinární charakter oboru klinická farmacie.

A jaká problematika bude prezentována a diskutována? Čeká nás farmakoterapie onkologického pacienta, farmakoterapie bolesti, vybraná témata z oblasti antibiotické léčby a další. Program kongresu je průběžně aktualizován. Cílem zmiňovaného přístupu je také posílení aktivní účasti jednak většího počtu klinických farmaceutů a jednak aktivní zapojení více oddělení/pracovišť klinické farmacie.

Další novinkou, která nás čeká, je páteční dopoledne, ve kterém proběhnou dva paralelní workshopy s omezenou kapacitou účastníků, na které bude třeba se speciálně přihlásit.

V neposlední řadě se můžete těšit na prezentace výsledků pracovních skupin a nejen jich.

Na setkání se všemi se těšíme.

PharmDr. Jana Gregorová, předsedkyně ČOSKF ČLS JEP

TÉMATA, WORKSHOPY

  • Farmakoterapie onkologického pacienta
  • Farmakoterapie bolesti
  • Problematika ředění a podávání léčiv
  • Linezolid a jeho podávání u renální insuficience
  • Amiodaron dnes – pro a proti
  • Farmakoterapie HIV pacienta
  • Farmakoterapie a dysnatremie

Předpokládaný začátek kongresu: 6.10., 13:00
Předpokládané zakončení kongresu: 7.10., 13:00

Kongresu budou předcházet workshopy 6.10.

Workshop I Problematika farmakoterapie pacientů s HIV
10.00 – 12.00
Mgr. Irena Murínová

Workshop II Poruchy natrémie – důsledek farmakoterapie
10.00 – 12.00
PharmDr. Jana Gregorová

BLIŽŠÍ INFORMACE A REGISTRACI NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KONGRESU WWW.COSKF.AMCA.CZ.