Novinky

Zpráva ze sympozia klinické farmacie René Macha

Zpráva ze sympozia klinické farmacie René Macha

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2014 proběhl v Mikulově již 16. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha pořádaný tradičně Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Katedrou sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK.

Program byl rozdělen do interaktivních bloků zaměřených na řešení lékových problémů, přednáškové bloky a workshopy. Své místo zde měla i posterová sekce.
V prvním bloku mimo jiné vystoupila předsedkyně ČOSKF Mgr. Gregorová s řešením bolesti pomocí ketaminu.