Novinky

Zpráva z XLI. Brněnských onkologických dnů

Zpráva z XLI. Brněnských onkologických dnů

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 proběhl v rámci XLI. Brněnských onkologických dnů workshop České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP. Aktuálním tématem tradičně pořádaného dopoledního bloku byla farmakoterapie bolesti.

Pozitivně vnímáme nárůst počtu zájemců o workshop. Rovněž nás potěšil ohlas předního algeziologa MUDr. Ondřeje Slámy za dobře připravený a velmi odborně vedený blok.

 

Za organizační výbor

PharmDr. Jana Gregorová

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA