Novinky

Zpráva z workshopu "Základy řešení intoxikací"

Zpráva z workshopu "Základy řešení intoxikací"

Dne 12. května 2017 proběhl v pražském Lékařském domě workshop „Základy řešení intoxikací“. Česká odborná společnost klinické farmacie tak rozšiřuje spektrum témat kontinuálního vzdělávání v klinické farmacii. Problematika intoxikací léčivy bude postupně doplňována v dalších na sebe volně navazujících kurzech.