Novinky

Zpráva z workshopu Rizika podávání léčiv

Zpráva z workshopu Rizika podávání léčiv

Aesculap Akademie letos rozšířila nabídku svých kurzů o workshop Rizika podávání léčiv, který odborně zaštítila Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP.

29. 5. 2017 proběhl kurz již podruhé (předcházel kurz pořádaný 17. 3. 2017).

Workshop je otevřen jak sestrám a záchranářům, tak i farmaceutům, a všeobecné sestry i farmaceuti se na přípravě a realizaci kurzu podílejí.

Program je rozdělen na část dopolední - teoretickou a odpolední - praktickou. Ta probíhá v prostorách simulačního centra krizových stavů B.Braun Dialog, jehož součástí je i nejmodernější simulátor lůžkové péče, a právě při simulačních cvičeních v dokonale bezpečném prostředí si sestry nejlépe ověří, s jakými dotazy se mohou obrátit na farmaceuty, a farmaceuté zjistí, s jakými problémy se potýkají sestry. Kurz tedy v kontextu názvu celého pavilonu B.Braun otevírá prostor pro dialog.

Podrobný program je dostupný zde.

PharmDr. Jitka Rychlíčková