Novinky

Zpráva z workshopu "Ledviny a léčiva, eliminační metody IV"

Zpráva z workshopu "Ledviny a léčiva, eliminační metody IV"

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dne 20. 1. 2017 proběhla 4. část workshopu Ledviny a léčiva, eliminační metody. Jak bylo předesíláno již v propozicích tohoto workshopu, primárně byl určen pro účastníky 3. části stejnojmenného kurzu.

Program zahájil klinický inženýr docent Lopot. Jeho pohled na hemoeliminační metody a farmakokinetiku léčiv velmi dobře doplnil či upřesnil již získané znalosti. Ač tato přednáška formálně spadala do teoretické části programu, její výstupy byly ryze praktické. Odpolední program zahrnoval praktickou ukázku dialyzačního přístroje a výpočty k odhadu eliminace vybraných léčiv eliminačními metodami.

Přestože přednáška docenta Lopota řadu otázek zodpověděla, řadu jich také položila. Proto se těšíme na setkání v další části workshopu Ledviny a léčiva, eliminační metody V v roce 2018.