Novinky

Zpráva z workshopu "Ledviny a léčiva, eliminační metody III"

Zpráva z workshopu "Ledviny a léčiva, eliminační metody III"

Dne 22. června 2017 proběhlo opakování 3. části workshopu Ledviny a léčiva, eliminační metody. Po teoretickém úvodu, který byl věnován základům a principům eliminačních metod, byla hlavní pozornost věnována tomu, jak co nejsprávněji určit dávkování léčiva u pacienta, který je intermitentně nebo kontinuálně dialyzován. Tradičně se účastníci seznámili z dialyzačním přístrojem v chodu, mohli si osahat všechny hadičky, přesvědčit se kam a co vtéká, kde a co vytéká, co lze zjistit na monitoru přístroje atd. Na závěr si na konkrétních kazuistikách všichni zkusili své teoretické znalosti aplikovat do praxe.

Protože je o tuto problematiku mezi klinickými farmaceuty stále velký zájem, bude na webových stránkách společnosti opět proveden průzkum zájmu o opakování jak 3. tak i 4. části. Absolvování 3. části je možné bez předchozí účasti na předešlých workshopech, pro absolvování 4. části jsou vhodné základy z 3. části.

PharmDr. Jana Gregorová