Novinky

Zpráva z workshopu Ledviny a léčiva, eliminační metody II

Zpráva z workshopu Ledviny a léčiva, eliminační metody II

V rámci kontinuálního postgraduální vzdělávání v klinické farmacii proběhl 12. června 2015 v prostorách nového dialyzačního střediska B. Braun Dialog v Praze workshop na téma Ledviny a léčiva, eliminační metody II.

Nynější kurz volně navázal na seminář Ledviny a léčiva, eliminační metody I z března 2014 a třídenní kurz Renální insuficience a farmakoterapie, eliminační metody pořádaný IPVZ v březnu 2015.

Přednášejícími byli MUDr. Vladimír Vojanec, vedoucí lékař dialyzačního střediska B. Braun Avitum na Bulovce, MUDr. Ladislava Lyerová, CSc. a Mgr. Jana Gregorová.

Zopakovány byly jak extrakorporální eliminační metody, tak peritoneální dialýza, probíraná problematika byla zapojena i do kontextu léčiv a jejich managementu.