Novinky

Zpráva z workshopu- Léčba HIV- antiretrovirotika IV

Zpráva z workshopu- Léčba HIV- antiretrovirotika IV

Dne 8. 3. 2022 proběhl po delší epidemiologické pauze na půdě ÚVN Praha další z workshopů ČOSKF s problematikou HIV- Léčba HIV- antiretrovirotika IV. 

Byl věnován problematice lékových interakcí antiretrovirotik,.

PharmDr. Irena Murínová (ÚVN Praha) na úvod představila  jednotlivá antiretrovirotika používaná v současnosti v terapii HIV včetně přehledu jejich lékových interakcí. Zmíněny byly databáze k vyhledávání lékových interakcí zaměřených na skupinu antiretrovirotik. Na úvodní sdělení navázala PharmDr. Lenka Dvířková (FN Plzeň) kazuistikou volby nejvhodnějšího antikoagulancia u pacienta léčeného antiretrovirotiky, ve které rozebrala povahu lékových interakcí antiretrovirotik s jednotlivými antikoagulancii, nad kterými bylo uvažováno a navrhla řešení.  Posledním sdělením byla prezentace kazuistiky lékové interakce dolutegraviru a metforminu v podání PharmDr. Lukáše Bauera (FN Bulovka). 

 

 

WS HIV 2022 1

 

WS HIV 2022