Novinky

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v intenzivní medicíně I

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v intenzivní medicíně I

V pátek 14. 9. 2018 se ve Fakultní nemocnici Plzeň konal další workshop ČOSKF ČLS JEP tentokrát zaměřený na farmakoterapii v intenzivní medicíně. Zájem o workshop předčil očekávání a zúčastnilo se ho téměř 30 kolegů.

Odborný obsah workshopu byl věnován úvodu do medicíny kritických stavů. Jednotlivá sdělení také podtrhovala oblasti, kde je místo uplatnění klinického farmaceuta a jaká jsou problematická místa farmakoterapie na jednotkách intenzivní péče.

Vzhledem k široké problematice a pozitivním ohlasům již nyní pro Vás připravujeme další workshop.

 

Na společnou diskuzi v Plzni se těší

Organizační výbor

PharmDr. Jaroslava Červeňová
PharmDr. Jana Gregorová
Mgr. Barbora Kováčová, Ph.D.
PharmDr. Alena Linhartová