Novinky

Zpráva z workshopu Hypolipidemika v praxi klinického farmaceuta

Zpráva z workshopu Hypolipidemika v praxi klinického farmaceuta

V úterý 12. května 2015 proběhl v Praze workshop s názvem Hypolipidemika v praxi klinického farmaceuta. Na jeho uspořádání se podílela ČOSKF ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu (ČSAT).

Program byl rozdělen do třech bloků a ústředním heslem celé akce bylo „Řekněte, co víte …“ 

Rádi bychom poděkovali Doc. MUDr. Michalu Vráblíkovi, Ph.D., předsedovi ČSAT, Prof. MUDr. Vladimíru Soškovi, CSc., Doc. MUDr. Pavlu Kramlovi, Ph.D. za lékařský úhel pohledu na problematiku dyslipidémií a jejich terapie.

Druhou část programu zajistili kliničtí farmaceuti z praxe – Mgr. Kateřina Langmaierová, PharmDr. Alena Linhartová, Mgr. Jana Gregorová a PharmDr. Jitka Rychlíčková.

Tento workshop se zařadil do série workshopů pořádaných ČOSKF od listopadu 2013. Diskuze odhalily řadu otázek a jistě se tématem dyslipidémií budeme v příštím roce znovu zabývat.

Za organizační výbor

Mgr. Jana Gregorová
PharmDr. Alena Linhartová