Novinky

Zpráva z workshopu Acidobazická rovnováha pro klinického farmaceuta

Zpráva z workshopu Acidobazická rovnováha pro klinického farmaceuta

Dne 5. 11. 2013 se v posluchárně Gynekologické kliniky Nemocnice Na Bulovce uskutečnil workshop s názvem Acidobazická rovnováha pro klinického farmaceuta.

Hlavním přednášejícím byl Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., který všechny zúčastněné do dané problematiky uvedl a seznámil s rozdíly názorů na posuzování acidobazické rovnováhy. Následoval MUDr. Jan Havlín s přednáškou na téma renálních regulací acidobazické rovnováhy a také kazuistikami k tomuto tématu. Závěrečná přednáška patřila PharmDr. Adéle Novákové, nastínila problematiku chyb při přípravě a podávání intravenózních léčiv a možnou spolupráci technologů a klinických farmaceutů.

Zvolené téma přilákalo nejen klinické farmaceuty, ale i lékaře, a to nejen z České republiky, ale přijeli i kolegové ze Slovenska, celkový počet účastníků překročil třicítku.

Cílem workshopu bylo přiblížit na první pohled složitou problematiku a zároveň si vše prakticky vyzkoušet na kazuistikách.

ČOSKF děkuje všem zúčastněným, během následujícího roku plánujeme uspořádat další akce v podobném duchu. Těšíme se tedy na shledanou.

Mgr. Jana Gregorová