Novinky

Zpráva z proběhlého kurzu Hematologie na IPVZ

Zpráva z proběhlého kurzu Hematologie na IPVZ

Dne 14.-17. března 2017 proběhl na IPVZ již šestý kurz podle nového vzdělávacího programu s hematologickou a kardiovaskulární problematikou: Základy hematologie pro klinického farmaceuta, problematika farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění, problematika antikoagulační a protidestičkové farmakoterapie.

Nedílnou součástí kurzu je vždy teoretický podklad k dané problematice. K některým tématům se v průběhu vícedenního kurzu různí specialisté (nejen lékaři, ale i kliničtí farmaceuti) vrací opakovaně a přinášejí mimo jiné svůj úhel pohledu. Důraz je kladen na praktickou aplikaci teoretických poznatků při řešení klinických případů pod vedením klinického farmaceuta. Výhodou těchto vícedenních kurzů je i to, že kolegové spolu mohou strávit určitý čas a věnovat se diskuzím a předávání vlastních zkušeností.

ČOSKF ČLS JEP podporuje IPVZ v nastavování pro klinickou praxi přínosného specializačního vzdělávání pro klinické farmaceuty a podílí se na přípravě edukačních materiálů.