Novinky

Zpráva z kongresu nemocničních lékárníků

Zpráva z kongresu nemocničních lékárníků

18. kongres nemocničních lékárníků se uskutečnil ve dnech 14. – 16. Listopadu 2014 v Hradci Králové. Do programu byl zařazen také blok klinické farmacie.
Celému bloku předsedala Mgr. Martina Maříková, které patřila také první přednáška. V ní představila Koncepci klinickofarmaceutické péče v ČR nedávno publikovanou Českou odbornou společností klinické farmacie.

Hlavní linií celého kongresu byla onkologie, proto byly v dalších přednáškách tohoto bloku představeny výsledky klinických farmaceutů pracujících s onkologickými pacienty. Mgr. Gregorová naznačila strategie při nasazování everolimu u pacientů s renálním karcinomem, PharmDr. Kudělová se věnovala febrilní neutropenii jako komplikaci v kazuistikách pacientů s plicními karcinomy, PharmDr. Rychlíčková představila hydratační režimy upravené s cílem snížení toxicity chemoterapie používané u osteosarkomů a PharmDr. Novosadová, Ph.D. opět na kazuistikách ukázala výsledky své činnosti na Klinice onkologie a radioterapie FN v Hradci Králové.

Bloku se zúčastnil také prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba a Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.