Novinky

Zpráva z KMINE 2022

Zpráva z KMINE 2022

Ve dnech 22. až 24. září 2022 se v Praze uskutečnil VIII. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie – KMINE 2022.

Jeden z programových bloků byl věnován klinické farmacii a připraven ve spolupráci s ČOSKF.

V rámci tohoto bloku zazněly následující příspěvky:

  • Gregorová J. Farmakokinetika léků při poruše funkce ledvin
  • Dvořáčková E. Terapeutické monitorování ATB I
  • Hartinger J. Terapeutické monitorování ATB II
  • Linhartová A. Lékové interakce v oblasti jaterních cytochromů

 

KMINE 2022